Opvang

Aangrenzend aan het woongedeelte in de woonboerderij bevindt zich het gedeelte wat we ingericht hebben om logeeropvang aan te bieden. Met name in weekenden en vakanties wordt hier veel gebruik van gemaakt.

           * weekendopvang
           * vakantieopvang
           * na schoolse opvang

In totaal hebben we 5 extra slaapkamers waar kinderen/jongeren/volwassenen kunnen komen logeren.

            * zaterdagopvang

Met name de zaterdag is een gewilde dag waarop, met name kinderen, de Hultenhoek bezoeken voor dagopvang.
Deze dag zijn we zoveel mogelijk buiten op de boerderij bezig met van allerlei activiteiten volgens een gestructureerd programma, maar wordt er ook op tijd gedacht aan de nodige rust momenten en lassen we pauzes in waarbij we te vinden zijn in de grote kantine.
Deze kantine beschikt ook over een eigen keuken waardoor er kook- en bak-activiteiten plaats kunnen vinden. Daarnaast is de ruimte groot genoeg om verschillende groepjes kinderen creatief bezig te laten zijn.

Er wordt per zaterdag bekeken welke activiteiten er uitgevoerd kunnen worden. Hierbij proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van de kinderen die er die dag zijn.

Ons hoofd doel van de opvang is dat de kinderen die komen een fijne en plezierige dag hebben. Daarnaast bekijken we per individu waar extra ondersteuning en begeleiding geboden kan worden om tot de nodige ontwikkeling te komen.